Kajakafdelingen

Kajakroning

I Holte Roklub er der mulighed for at ro turkajak og kapkajak. Der er træningstilbud og turmuligheder for alle - både motionisten, kaproeren, individualisten, hyggeroeren, naturelskeren og konkurrencetypen.

Klubben råder over følgende kajaktyper:

Motions- og turkajak

K2 og K4 kajak

Kapkajak

Polokajak

OBS:

Der er ikke mulighed for at ro havkajak fra Holte Roklub, og kajakskolerne foregår udelukkende i turkajakker. 

Tour de Gudenå

Holte Roklub deltager ofte i Tour de Gudenå.
Der er tre forskellige distancer nemlig 23, 42 eller 70 km. 

Kunne du tænkte dig at deltage i Tour de Gudenå, så kontakt Per Sonne Sørensen - han kan fortælle lidt om hvad det kræver.

Per har mail: personnesorensen@gmail.com

Læs mere om Tour De Gudenå 

Ro-med aftener 

Vores ro-medaftener er en rigtig god mulighed for at få "kilometer i armene", få tilpasset teknikker og finde gode ro-kammerater. 
Vi har ro- med to gange om ugen
  • Mandag fra kl. 18.00 og et par timer frem
  • Torsdag fra kl. 19.00 og et par timer frem
Du skal være omklædt og klar med båd og grej på starttidspunktet.
Ro-med-turene er fra og med maj til og med august.

Rofarvandet

Furesøen, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø er klubbens daglige rofarvand.

Kajakroning i klubbens både andre steder end de daglige rofarvand må kun finde sted med særlig tilladelse fra kajakchefen

OBS Husk skadeprotekollen

Vi kan alle være uheldige eller »dumme« os, selvom vi passer på udstyret.

Hvis du opdager eller laver en skade på materiellet, skal du straks angive det i skadeprotokollen. Hvis materiellet er så skadet, at det ikke kan anvendes eller vil tage skade af at blive anvendt, så mærk udstyret »defekt«. Hvis du er i tvivl om noget, så kan du evt. kontakte kajakchefen. Skadeprotokol-mappen står på skrivepulten i bådhallen.

Husk, det kan være til fare for dine klubkammerater, hvis du ikke gør opmræksom på udstyr, der er skadet.  Desuden er det en uoverkommelig opgave for materielforvalteren at kontrollere alt materiel for fejl og mangler hele rosæsonnen igennem.